§ 1

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Szanując prywatność naszych Klientów, dochowujemy wszelkiej należytej staranności i działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W szczególności dokładamy staranności, aby przetwarzane przez nas dane były:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem;
  b) zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie celów;
  c) nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami;
  d) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  e) odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem;
  f) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 2

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ARD sp. z o.o. i wspólnicy sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 69/1, NIP 9562320772 . Dane kontaktowe Administratora: biuro@ard.com.pl.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.

§ 3

Administrator Danych gromadzi następujące dane:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Numer telefonu;
 3. Adres e-mail.

§ 4

 1. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez wypełnienie przez Państwa formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.
 2. Administrator przetwarza dane w następujących celach:
  a) zawarcia i realizacji umowy
  b) odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  c) dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń wynikających z umowy;
  d) marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług;
  e) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłączenie w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą;

§ 5

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy oraz przez okres i w zakresie niezbędnym wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda do momentu jej wycofania.
 2. Dane osobowe Administrator udostępnia firmom świadczącym usługi na jego rzecz, w szczególności podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, biuru rachunkowemu, dostawcy poczty.
 3. Dane osobowe są zawsze powierzane na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych.
 4. Nie przekazujemy pozyskanych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  Dane nie są przez nas udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których wymagają tego przepisy prawa – na podstawie żądania uprawnionego organu lub sądu.

§ 6

 1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 7

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu dla którego są zbierane.

§ 8

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 9

 1. Administrator w trakcie świadczenia usług stosuje pliki cookies czyli technologie służące do gromadzenia i zapisywania informacji.
 2. Pliki cookies to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. komputerze, tablecie, telefonie).
 3. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z funkcjonalności strony internetowej.

§ 10

Użytkowników korzystających z strony internetowej prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich urządzeniach końcowych.

§ 11

Strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) pliki sesyjne czyli takie, które istnieją do końca danej sesji Użytkownika;
b) pliki trwałe czyli takie, które istnieją po ukończeniu sesji przez Użytkownika.

§ 12

Użytkownik ma możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies, jeżeli się nie zgadza na zapisywanie tych plików. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Natomiast po wyłączeniu plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej mogą być niedostępne.

§ 13

 1. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie informacje, zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksy cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. Na stronie internetowej mogą pojawić się linki do innych stron internetowych, jakie działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z jakich treścią zalecamy się zapoznać.
 3. Informujemy, że treści zawarte w Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku nowelizacji obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie Polityki prywatności zostaną Państwo poinformowani.

§ 14

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1.11.2018